Astma teška za lečenje i teška astma nova paradigma Asist dr med sc Sanja Hromiš

Blaga i umerena bronhijalna astma optimizacija tretmana pk prim dr sc med Dobrivoje Novković

COVID 19 Bronhijalna astma, HOBP Pk dr Đorđe Taušan

Diferencijalna dijagnoza astme prikaz slučaja Doc dr Rade Milić

Efikasno, a jednostavno do dobre kontrole astme Prof dr Ivana Stanković

Ekstragonadalni germinativni tumor prikaz slučaja Dr Mira Vasiljević

Evolucija terapije karcinoma Doc dr Tatjana Adžić Vukičević

Fasenra Savremena terapija u lečenju teške astme Ass dr Sanja Hromiš

HOBP sa čestim egzerbacijama možemo li uticati na trajektoriju pacijenta Doc dr Vojislav Ćupurdija

Invazivne gljivične infekcije svet i Srbija Prof dr sci med Vesna Begović Kuprešanin

Izazovi u lečenju torako onkoloških pacijenata u toku pandemije COVID 19 Doc dr Tatjana Adžić Vukič

Karcinom pluća put od dijagnoze do terapije Doc dr Sanja Šarac

Kašalj u respiratornim inflamacijama i infekcijama dr Mihajlo Stjepanović

Kriterijumi kao inicijalni izbor za dualnu BD u HOBP u Prof dr Ivan Čekerevac

Mikrocelularni karcinom pluća Update Marina Cekić

NSCLC update Prof dr Milan Rančić

Uloga IKS u terapiji HOBP i bezbednost inhalacionih formulacija sa ekstra finim česticama Prof dr B

Xolair prva biološka terapija u teškoj alergijskoj astmi Prof dr sc Sanja Popović Grka

Manifestacije teškog oblika COVID 19 iskustva jednog centra Ass dr Katarina Mladenović